สุขบำนาญ 90/60

สุดยอดประกันชีวิตบำนาญ สำหรับการเกษียร ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท ประกันออมทรัพย์ผลตอบแทนสูงและประกันลดหย่อยภาษี ออมเงินจนถึงอายุ 60 ปี คุ้มครองและรับบำเหน็ดและบำนาญยาวจนถึงอายุ 90 ปี

ประกันสุขบำนาญ 90/60 คืออะไร ?

ประกันสุขบำนาญ เป็นประกันสำหรับชีวิตในวัยเกษียรที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความยืดหยุ่นสูง ในปัจจุบันหลายๆคนต่างมีประกันชีวิตเป็นของตนเองแล้วโดยหลายท่านนอกจากจะมองหาความคุ้มค่าของผลตอบแทนแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องควบคู่กับประกันชีวิตนั้นคือการลดหย่อนภาษี โดยประกันชีวิตนั้นจะสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดที่ 100,000 บาท ซึ่งหลายท่านจะใช้การลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิตจนครบ 100,000 บาทแล้ว ประกันสุขบำนาญ 90/60 จึงเข้ามาช่วยในการลดหย่อนภาษีจากประกันบำนาญเพิ่มเติมได้อีกสูงสุดถึง 200,000 บาท ซึ่งสามารถที่จะซื้อควบคู่ไปกับประกันชีวิตได้ทำให้สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท อีกทั้งผลตอบแทนของสุขบำนาญ 90/60 นั้นให้ผลตอบแทนที่สูงมากและมีความยืดหยุ่นกว่าผลิตภัณท์บำนาญที่อื่นๆเป็นอย่างมาก บริษัทฟิลลิปประกันชีวิตได้ออกแบบผลิตภัณท์ทางการเก็บออมเงินสำหรับบำนาญเพื่อการเกษียรในระยะยาวซึ่งได้รับผลตอบแทนสูงมาในชื่อ สุขบำนาญ 90/60

โดยประกันบำนาญ สุขบำนาญ 90/60 นั้นถือเป็นหนึ่งในแผนประกันที่ดีที่สุดในตลาดประกันชีวิตแบบบำนาญ อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูงในด้านสภาพคล่อง โดยประกันสุขบำนาญจะใช้ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันตั้งแต่เริ่มทำประกันจนถึงอายุ 60 ปี โดยจะสะสมยอดออมเงินและจะได้รับเงินบำเหน็ดเป็นเงินก้อนคืนเมื่ออายุ 60 ปี และได้รับบำนาญยาวจนถึงอายุ 90 ปี ซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการหลักประกันในอนาคตเมื่อยามแก่เฒ่าอีกทั้งยังช่วยในการลดหย่อนภาษีได้อีกสูงสุดถึง 200,000 บาท

โดยตามหลักการลดหย่อนภาษีของประกันชีวิตจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทนั้นคือลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิตที่ได้มีการคุ้มครองมากกว่า 10 ปีขึ้นไป โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท อีกประเภทนั้นคือลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิตประเภทบำนาญซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท ซึ่งสามารถรวมกับประกันชีวิตอีก 100,000 บาท รวมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 โดยการลดหย่อนภาษีจากประกันบำนาญจะมีสูตรการคำนวนภาษีสูงสุดที่ลดหย่อนได้จากฐานเงินเดือนของผู้เอาประกันซึ่งจะคิดจาก 15% ของเงินเดือนทั้งปีของผู้เอาประกัน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท เช่น ผู้เอาประกันมีเงินเดือน 80,000 บาทในหนึ่งปีจะได้รับเงินเดือนเป็นจำนวน 960,000 บาท โดยจะนำเอา 960,000*0.15 หรือ 15% ของ 960,000 จะทำให้สามารถลดหย่อนภาษีจากประกันบำนาญได้ถึง 144,000 บาท รวมกันประกันชีวิตจะสามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึง 244,000 บาท หรืออีกกรณีเช่นผู้เอาประกันมีเงินเดือนอยู่ที่ 200,000 บาทต่อเดือน ในหนึ่งปีจะมีได้รับเงินเดือนเป็นจำนวน 3,600,000 บาท โดยจะนำเอา 3,600,000*0.15 หรือ 15% ของ 3,600,000 จะเท่ากับ 540,000 บาท แต่ตามกฏหมายกำหนดให้ลดได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทำให้ผู้เอาประกันสามารถลดหย่อนภาษีจากประกันบำนาญได้ 200,000 บาท โดยสามารถรวมกับประกันชีวิตเพิ่มได้อีก 100,000 บาท เป็นลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท โดยเงื่อนไขที่สำคัญของประกันประเภทบำนาญที่ทางสัมภากรได้มีการกำหนดสำหรับการลดหย่อนภาษีนั้นคือ จะต้องเป็นประกันบำนาญ หรือประกันประเภทจ่ายเบี้ยจนถึงอายุ 60 ปี และจะได้รับผลตอบแทนคืนหลังจากอายุ 60 ปี โดยห้ามบอกเลิกกรมธรรม์ ถ้ามีก่อนบอกเลิกกรมธรรม์ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่าภาษีที่ได้ทำการลดหย่อนไปบวกค่าปรับ

จะเห็นได้ว่าประกันประเภทบำนาญนั้นสามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้สูงมาก ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขที่ต้องทำตามให้ตรงตามกฏหมายของสรรภากรเพื่อให้การลดหย่อนภาษีถูกต้อง โดยแผนประกันสุขบำนาญ 90/60 เป็นแผนประกันบำนาญเดียวที่ให้ผลตอบแทนสูงและคืนเงินบำเหน็ดเป็นเงินก้อนให้กับผู้เอาประกันเมื่ออายุ 60 ปี และจ่ายบำนาญให้ผู้เอาประกันต่อไปจนถึงอายุ 90 ปี ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับกลับมารวมผลประโยชน์ทางภาษีสูงเกือบจะ 300% ซึ่งแผนประกันสุขบำนาญ 90/60 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงในวัยเกษียรและผู้ที่ต้องใช้สิทธิ์ประโยชน์ของประกันบำนาญในการลดหย่อนภาษี โดยการออมเงินจนถึงอายุ 60 ปีพร้อมรับบำเหน็ดเมื่ออายุ 60 ปีและรับเงินคืนบำนาญคืนทุกปีจนถึงอายุ 90 ปี ซึ่งให้ผลตอบแทนกลับมาสูงมาก

โดยแผนสุขบำนาญ คือแผนประกันชีวิต บำนาญ ซึ่งให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี และชำระเบี้ยประกันเป็นจนถึงอายุ 60 ปี และสามารถซื้อประกันเสริมคุ้มครอง เช่นประกันสุขภาพทั้งผู้ป่วยใน IPD ผู้ป่วยนอก OPD, ประกันอุบัติเหตุ PA ได้ โดยจากตัวอย่างแผนสุขบำนาญเพศชาย อายุ 30 ปี ออมเงินบำนาญปีละ 100,000 บาท ฐานภาษี 20% รับผลตอบแทนกลับสูงถึง 8 ล้านกว่าบาท

สามารถดูข้อกำหนดและผลตอบแทนเพิ่มเติมของสุขบำนาญ 90/60 ได้ตามเอกสารแนบตาม Link ด้านล่าง

→เอกสารข้อกำหนดและผลประโยชน์ สุขบำนาญ 90/60 ← Download คลิกที่นี่…

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท

ซื้อควบคู่กับประกันสุขบำนาญ 90/60 ลดหย่อนภาษีได้อีก 200,000 บาท ควบคู่ประกันชีวิต 100,000 บาท ลดหย่อนภาษีรวมถึง 300,000 บาทต่อปี

หลักเกณฑ์การรับประกัน

  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 60 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี
  • อายุที่รับประกันภัยตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 58 ปี

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา
1. รับเงินบำเหน็ดคืนที่อายุ 60 ปี

  • รับเงินบำเหน็ดที่อายุ 60 ปี รับเงินบำเหน็ดคืนสูงถึง 85% ของจำนวนเงินบำนาญที่สะสม

2. รับเงินบำนาญคืนรายปี หลังอายุ 60 ปี

  • ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่มีอายุ 61 ปี รับเงินรายปี 8.4% ของจำนวนเงินบำนาญที่สะสมไว้ จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 90 ปี

กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา
รับจำนวนที่มากกว่าระหว่าง 110% ของจำนวนเงินเบี้ยที่ชำระแล้วทั้งหมด ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติม

คลิกที่ Link ด้านล่าง เพื่อดูตัวอย่างแผนและความคุ้มครองของ สุขบำนาญ 90/60 ของเพศชาย อายุ 30 ปี ฐานภาษี 20%

→สุขบำนาญ ชาย อายุ 30 ปี← Download คลิก..ที่นี่

ประกันสุขบำนาญ 90/60 เหมาะกับใคร ?

สุขบำนาญ 90/60 เหมาะกับผู้ที่มีรายได้สูงมากจนถึงปานกลาง ที่ต้องการความมั่นคงในอนาคต ในยามแก่เฒ่ายังมีเงินใช้ทุกเดือนสบายเหมือนสมัยวัยรุ่น ซึ่งยังสามารถมีกำลังในการเก็บออม เก็บเงินอยู่และต้องการลดหย่อนภาษี

  • ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ กิจการที่มีรายได้สูงและต้องการที่จะออมเงินเพื่อความมั่นคงในอนาคต
  • Freelance พ่อค้า แม่ค้าทั้ง Offline และ Online รายได้สูงที่ต้องการความมั่นคงและสวัสดิการณ์ดังเช่นงานประจำในอนาคต
  • ผู้ที่ต้องการออมเงิน เก็บเงินเป็นปกติที่ชอบฝากเงินกับธนาคารอยู่แล้ว แต่ต้องการดอกเบี้ย ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและดียิ่งกว่า

สนใจทำประกัน ติดต่อขอรับใบเสนอราคา

ติดต่อสอบถามข้อมูลประกัน

สอบถามเบี้ยประกันทุน ผลตอบแทน สัญญาเงื่อนไข

Add Line : @CHUBBLIFE หรือ คลิกที่รูปได้เลย

ติดต่อสนใจทำประกัน