ประกันสุขมงคล 90/5 คืออะไร ?

หลายครั้งที่ประกันออมทรัพย์ที่ได้ผลตอบแทนสูง จะต้องมีระยะเวลาการเก็บออมจ่ายเบี้ยเป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งบ่อยครั้งที่เราไม่ต้องการที่จะมีภาระเป็นเวลานาน แต่ต้องการที่จะรีบชำระหรือออมเงินให้มากที่สุดในขณะที่เรายังมั่นใจว่าเรายังสามารถหารายได้มาได้สูงอยู่ บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต มองเห็นถึงความต้องการในส่วนนี้ จึงได้ออกแบบผลิตภัณท์ทางการเก็บออมเงินในระยะสั้น แต่ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาสูงแบบยาวๆในชื่อว่า สุขมงคล 90/5

โดยประกันชีวิต ออมเงิน สุขมงคล 90/5 นั้นเป็นอีกหนึ่งในแผนประกันที่ดีที่ีสุดในตลาดประกันชีวิต ที่ให้ผลตอบแทนกลับคืน ได้รับเงินคืนทุกปีตั้งแต่ปีแรก จนถึงปีที่ 90 โดยใช้ระยะเวลาชำระเบี้ยหรือออมเงินเพียงแค่ 5 ปีเท่านั้น ซึ่งจะได้รับเงินผลตอบแทนคืนทุกปี ปีละ 2.25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำกับธนาคารในปัจจุบันทุกแห่งด้วยซ้ำ นอกจากนี้เมื่ออายุถึง 60 ปี เงินผลตอบแทนที่จะได้รับทุกปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย อีกทั้งยังครอบคลุมถึงภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งตั้งแต่ปีที่ 60 เป็นต้นไปจะได้รับเพิ่มขึ้นอีกปีละ 5% ของจำนวนเงินผลตอบแทนของปีก่อนหน้าขึ้นไปทุกปี จนถึงอายุ 89 ปี และเมื่ออายุครบ 90 ปี ครบสัญญาประกันชีวิตจะได้รับเงินคืนจำนวน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งรวมแล้วได้รับผลตอบแทนกลับมารวมถึงกว่า 493% ซึ่งยังไม่รวมกับสิทธิ์ในการลดหย่อยภาษีสูงสุดอีก 100,000 บาทต่อปีอีกด้วย โดยในระหว่างระยะเวลาสัญญา ถ้าผู้เอาประกันเกิดเสียชีวิตก่อนอายุ 90 ปี บุคคลที่คุณรักก็ยังได้รับเงินก้อนถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย อีกทั้งตลอดระยะเวลาสัญญา ผู้เอาประกันยังสามารถที่จะเบิกเงินสดจากสัญญาเป็นเหมือน OD เพื่อนำไปใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินได้อีกด้วย

ซึ่งแผนประกันสุขมงคล 90/5 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจ่ายเบี้ยระยะสั้นแต่ผลตอบแทนสูงซึ่งออมเงินเพียงแค่ 5 ปี แต่ได้รับเงินคืนทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ 90 ปี ซึ่งคุ้มค่ากว่าการบอกประจำกับธนาคาร โดยผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาโดยรวมเกือบจะ 500% ซึ่งถือว่าเป็นผลตอบแทนที่สูงมาก

โดยแผนสุขมงคล 90/5 คือแผนประกันชีวิต ออมทรัพย์ ซึ่งให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี และชำระเบี้ยประกันเป็นระยะเวลา 5 ปี และสามารถซื้อประกันเสริมคุ้มครอง เช่นประกันสุขภาพทั้งผู้ป่วยใน IPD ผู้ป่วยนอก OPD, ประกันอุบัติเหตุ PA ได้

ตัวอย่างการออมเงินและการจ่ายผลตอบแทนของประกัน สุขมงคล 90/5

ลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาท

ซื้อควบคู่กับประกันสุขบำนาญ 90/60 ลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 200,000 บาท ลดหย่อนภาษีรวมถึง 300,000 บาทต่อปี

หลักเกณฑ์การรับประกัน

  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเพียงแค่ 5 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี
  • อายุที่รับประกันภัยตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 50 ปี

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา
1. รับเงินคืนรายปีจนถึงปีที่อายุ 60 ปี

  • ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงสิ้นปีที่อายุ 60 ปี รับเงินรายปี 2.25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. รับเงินคืนรายปี หลังอายุ 60 ปี

  • ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่มีอายุ 61 ปี รับเงินรายปี 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และเพิ่มขึ้นทุกปีๆ ละ 0.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 89 ปี

3. รับเงินครบสัญญา

  • รับเงิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 90 ปี

กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา
รับจำนวนที่มากกว่าระหว่าง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติม

ประกันสุขมงคล 90/5 เหมาะกับใคร ?

สุขมงคล 90/5 เหมาะกับผู้ที่มีรายได้สูงมากจนถึงปานกลาง ที่ต้องการความมั่นคงในอนาคต ในยามแก่เฒ่ายังมีเงินใช้ทุกเดือนสบายเหมือนสมัยวัยรุ่น ซึ่งยังสามารถมีกำลังในการเก็บออม เก็บเงินอยู่และไม่ต้องการมีภาระในระยะยาว

  • ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ กิจการที่มีรายได้สูงและต้องการที่จะออมเงินเพื่อความมั่นคงในอนาคต
  • Freelance พ่อค้า แม่ค้าทั้ง Offline และ Online รายได้สูงที่ต้องการความมั่นคงและสวัสดิการณ์ดังเช่นงานประจำในอนาคต
  • ผู้ที่ต้องการออมเงิน เก็บเงินเป็นปกติที่ชอบฝากเงินกับธนาคารอยู่แล้ว แต่ต้องการดอกเบี้ย ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและดียิ่งกว่า

สนใจทำประกัน ติดต่อขอรับใบเสนอราคา

ติดต่อสอบถามข้อมูลประกัน

สอบถามเบี้ยประกันทุน ผลตอบแทน สัญญาเงื่อนไข

Add Line : @CRLIFE หรือ คลิกที่รูปได้เลย