ประกันบำนาญ 85/55

สุดยอดประกันชีวิตบำนาญ สำหรับการเกษียร ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท ประกันออมทรัพย์ผลตอบแทนสูงและประกันลดหย่อยภาษี ออมเงินจนถึงอายุ 55 ปี คุ้มครองและรับบำเหน็ดและบำนาญยาวจนถึงอายุ 85 ปี

ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี แรบบิท บำนาญ มั่งมี 85/55 พลัส – ( Rabbit Life Mung Mee 85/55 )

ประกันบำนาญมั่งมี เป็นประกันสำหรับชีวิตในวัยเกษียรที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความยืดหยุ่นสูง ในปัจจุบันหลายๆคนต่างมีประกันชีวิตเป็นของตนเองแล้วโดยหลายท่านนอกจากจะมองหาความคุ้มค่าของผลตอบแทนแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องควบคู่กับประกันชีวิตนั้นคือการลดหย่อนภาษี โดยประกันชีวิตนั้นจะสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดที่ 100,000 บาท ซึ่งหลายท่านจะใช้การลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิตจนครบ 100,000 บาทแล้ว ประกันบำนาญ สามารถช่วยในการลดหย่อนภาษีจากประกันบำนาญเพิ่มเติมได้อีกสูงสุดถึง 200,000 บาท ซึ่งสามารถที่จะซื้อควบคู่ไปกับประกันชีวิตได้ทำให้สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท อีกทั้งผลตอบแทนของประกันบำนาญ มั่งมี 85/55 นั้นให้ผลตอบแทนที่สูงมากและมีความยืดหยุ่นกว่าผลิตภัณท์บำนาญที่อื่นๆเป็นอย่างมาก ซึ่งประกันบำนาญมั่งมี เป็นประกันเฉพาะจากบริษัท แรบบิทไลฟ์ บริษัทประกันชีวิตที่มั่นคงอันดับต้นๆของประเทศไทย ได้ออกแบบผลิตภัณท์ทางการเก็บออมเงินสำหรับบำนาญเพื่อการเกษียรในระยะยาวซึ่งได้รับผลตอบแทนสูงมาในชื่อ ประกันบำนาญ บำนาญมั่งมี

ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี บำนาญ มั่งมี นั้นถือเป็นหนึ่งในแผนประกันที่ดีที่สุดในตลาดประกันชีวิตแบบบำนาญ

ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี บำนาญ มั่งมี นั้นถือเป็นหนึ่งในแผนประกันที่ดีที่สุดในตลาดประกันชีวิตแบบบำนาญ อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูงในด้านสภาพคล่อง โดยประกันสุขบำนาญจะใช้ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันตั้งแต่เริ่มทำประกันจนถึงอายุเพียง 55 ปี โดยจะสะสมยอดออมเงินและจะได้รับเงินบำเหน็ดเป็นเงินก้อนคืนเมื่ออายุ 55 ปี และได้รับบำนาญยาวจนถึงอายุ 85 ปี ซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการหลักประกันในอนาคตเมื่อยามแก่เฒ่าอีกทั้งยังช่วยในการลดหย่อนภาษีได้อีกสูงสุดถึง 200,000 บาท

โดยตามหลักการลดหย่อนภาษีของประกันชีวิตจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทนั้นคือลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิตที่ได้มีการคุ้มครองมากกว่า 10 ปีขึ้นไป โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท อีกประเภทนั้นคือลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิตประเภทบำนาญซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท ซึ่งสามารถรวมกับประกันชีวิตอีก 100,000 บาท รวมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 โดยการลดหย่อนภาษีจากประกันบำนาญจะมีสูตรการคำนวนภาษีสูงสุดที่ลดหย่อนได้จากฐานเงินเดือนของผู้เอาประกันซึ่งจะคิดจาก 15% ของเงินเดือนทั้งปีของผู้เอาประกัน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท เช่น ผู้เอาประกันมีเงินเดือน 80,000 บาทในหนึ่งปีจะได้รับเงินเดือนเป็นจำนวน 960,000 บาท โดยจะนำเอา 960,000*0.15 หรือ 15% ของ 960,000 จะทำให้สามารถลดหย่อนภาษีจากประกันบำนาญได้ถึง 144,000 บาท รวมกันประกันชีวิตจะสามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึง 244,000 บาท หรืออีกกรณีเช่นผู้เอาประกันมีเงินเดือนอยู่ที่ 200,000 บาทต่อเดือน ในหนึ่งปีจะมีได้รับเงินเดือนเป็นจำนวน 3,600,000 บาท โดยจะนำเอา 3,600,000*0.15 หรือ 15% ของ 3,600,000 จะเท่ากับ 540,000 บาท แต่ตามกฏหมายกำหนดให้ลดได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทำให้ผู้เอาประกันสามารถลดหย่อนภาษีจากประกันบำนาญได้ 200,000 บาท โดยสามารถรวมกับประกันชีวิตเพิ่มได้อีก 100,000 บาท เป็นลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท

จะเห็นได้ว่าประกันประเภทบำนาญนั้นสามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้สูงมาก ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขที่ต้องทำตามให้ตรงตามกฏหมายของสรรภากรเพื่อให้การลดหย่อนภาษีถูกต้อง โดยแผนประกันบำนาญ มั่งมี ลดหย่อนภาษี เป็นแผนประกันบำนาญเดียวที่ให้ผลตอบแทนสูงและคืนเงินบำนาญเป็นให้กับผู้เอาประกันเมื่ออายุ 55 ปี และจ่ายบำนาญให้ผู้เอาประกันต่อไปจนถึงอายุ 85 ปี ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับกลับมารวมผลประโยชน์ทางภาษีสูงเกือบจะ 300% ซึ่งแผนประกันสุขบำนาญ 85/55 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงในวัยเกษียรและผู้ที่ต้องใช้สิทธิ์ประโยชน์ของประกันบำนาญในการลดหย่อนภาษี โดยการออมเงินจนถึงอายุ 55 ปีพร้อมรับบำนาญเมื่ออายุ 55 ปีและรับเงินคืนบำนาญคืนทุกปีจนถึงอายุ 85 ปี ซึ่งให้ผลตอบแทนกลับมาสูงมาก

โดยแผนบำนาญมั่งมี คือแผนประกันชีวิต บำนาญ ซึ่งให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 85 ปี และชำระเบี้ยประกันเป็นจนถึงอายุ 55 ปี และสามารถซื้อประกันเสริมคุ้มครอง เช่นประกันสุขภาพทั้งผู้ป่วยใน IPD ผู้ป่วยนอก OPD, ประกันอุบัติเหตุ PA ได้ แผนประกัน แรบบิท บำนาญ มั่งมี ประกัน 85/55 ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยที่เปรียบเสมือนการฝากเงินประจำทุกปีตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงอายุ 54 ปี โดยเมื่ออายุครบ 55 ปี จะได้รับเงินบำนาญเป็นจำนวน 15% ของเงินเอาประกันภัยทุกๆปีไปคนถึงอายุ 85 ปี รวมรับเงิน 31 ครั้ง ซึ่งมีความคุ้มค่าในการได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้สิทธิ์ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีอีกสูงสุดปีละ 300,000 บาท และได้รับวงเงินคุ้มครองชีวิตก่อนวัยเกษียณอีก 150% ของเงินเอาประกันภัย

สามารถดูข้อกำหนดและผลตอบแทนเพิ่มเติมของประกัน ลดหย่อนภาษี บำนาญมั่งมี ได้ตามเอกสารแนบตาม Link ด้านล่าง

→เอกสารข้อกำหนดและผลประโยชน์ บำนาญ มั่งมี พลัส Rabbit Life ← Download คลิกที่นี่…

ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุดถึง 300,000 บาท

ซื้อควบคู่กับประกันบำนาญ 85/55 ลดหย่อนภาษีได้อีก 200,000 บาท ควบคู่ประกันชีวิต 100,000 บาท ลดหย่อนภาษีรวมถึง 300,000 บาทต่อปี

หลักเกณฑ์การรับประกัน

  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 54 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครองจนถึงอายุ 85 ปี
  • อายุที่รับประกันภัยตั้งแต่ 25 ปี จนถึง 53 ปี

ประกันบำนาญ 85/55 เหมาะกับใคร ?

บำนาญ Mung Mee 85/55  เหมาะกับผู้ที่มีรายได้สูงมากจนถึงปานกลาง ที่ต้องการความมั่นคงในอนาคต มีรายได้ประจำหลังวัยเกษียร ต้องการรับเงินผลตอบแทนสูงมากกว่าการฝากประจำทั่วไป

  • ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ กิจการที่มีรายได้สูงและต้องการที่จะออมเงินเพื่อความมั่นคงในอนาคต
  • Freelance พ่อค้า แม่ค้าทั้ง Offline และ Online รายได้สูงที่ต้องการความมั่นคงและสวัสดิการณ์ดังเช่นงานประจำในอนาคต
  • พ่อและแม่ที่มีลูกหลานเล็กๆที่ต้องการออมเงิน เก็บเงินให้แก่ลูกหลานอยู่แล้ว
  • ผู้ที่ต้องการออมเงิน เก็บเงินเป็นปกติที่ชอบฝากเงินกับธนาคารอยู่แล้ว แต่ต้องการดอกเบี้ย ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและดียิ่งกว่า

สนใจทำประกัน ติดต่อขอรับใบเสนอราคา

ติดต่อสอบถามข้อมูลประกัน

สอบถามเบี้ยประกันทุน ผลตอบแทน สัญญาเงื่อนไข

Add Line : @CRLIFE หรือ คลิกที่รูปได้เลย

ในขณะที่แต่ละบุคคลก้าวหน้าไปตลอดชีวิตการทำงาน ข้อกังวลหลักประการหนึ่งของพวกเขาคือการรับประกันการเกษียณอายุที่มีความมั่นคงทางการเงิน การประกันภัยบำนาญมีบทบาทสำคัญในความพยายามนี้ โดยนำเสนอความมั่นคงที่สร้างรายได้ในช่วงเกษียณอายุ ในบทความนี้ เราจะมาดูว่าประกันบำนาญ คืออะไร ทำงานอย่างไร และเหตุใดจึงจำเป็นต่อการรักษาอนาคตทางการเงินของคุณ

ประกันบำนาญคืออะไร?

การประกันเงินบำนาญหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าแผนเงินบำนาญหรือแผนการเกษียณอายุเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อให้บุคคลมีรายได้ที่มั่นคงในช่วงวัยเกษียณ โดยทำหน้าที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการออมในระยะยาว ช่วยให้บุคคลสามารถจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งในระหว่างปีทำงานเพื่อใช้ในการเกษียณอายุ การประกันบำนาญมีรูปแบบต่างๆ กัน

เหตุใดการประกันภัยบำนาญจึงมีความสำคัญ ?

ความมั่นคงทางรายได้: การประกันบำนาญเป็นแหล่งรายได้ที่เชื่อถือได้ในช่วงเกษียณอายุ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการมีเงินออม การรักษาความปลอดภัยทางการเงินนี้ช่วยให้ผู้เกษียณอายุสามารถรักษามาตรฐานการครองชีพและครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้

ข้อได้เปรียบด้านภาษี: แผนประกันบำนาญ สามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนทางภาษีได้ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การประหยัดเงินได้อย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป ช่วยให้กองทุนเกษียณอายุเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การกระจายความเสี่ยง: การประกันภัยบำนาญมักมีตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลาย ช่วยให้บุคคลสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุและลดความเสี่ยงในการลงทุน

ตัวเลือกการเกษียณอายุก่อนกำหนด: แผนบำนาญบางแผนมีตัวเลือกการเกษียณอายุก่อนกำหนด ซึ่งช่วยให้บุคคลสามารถเกษียณอายุก่อนอายุเกษียณโดยทั่วไปโดยไม่มีภาระทางการเงินมากนัก

ประกันบำนาญทำงานอย่างไร ?

การประกันบำนาญเป็นองค์ประกอบสำคัญของอนาคตทางการเงินที่มั่นคง ช่วยให้บุคคลมีเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ และเพลิดเพลินกับวิถีชีวิตที่สะดวกสบายในช่วงปีต่อๆ ไป การทำความเข้าใจแผนเงินบำนาญประเภทต่างๆ ผลประโยชน์ และวิธีการทำงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับการออมเพื่อการเกษียณ ด้วยการวางแผนแต่เนิ่นๆ และลงทุนอย่างชาญฉลาด แต่ละบุคคลสามารถก้าวไปสู่การเกษียณอายุโดยไร้กังวล

ลงทุนเพื่ออนาคต เกษียณอย่างมั่นใจ และมีความสุขกับวัยเกษียณที่คุณสมควรจะได้รับ แผนประกันบำนาญของเราเป็นกุญแจสำคัญสู่ความมั่นคงทางการเงินและความอุ่นใจในช่วงปีทองของคุณ ลงมือทันทีและเริ่มสร้างความฝันที่เกษียณอายุของคุณ!

อย่าลืมปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษียณอายุเพื่อปรับกลยุทธ์การประกันบำนาญให้เหมาะกับเป้าหมายทางการเงินและสถานการณ์เฉพาะของคุณ

ติดต่อสอบถามข้อมูลประกัน

สอบถามเบี้ยประกันทุน ผลตอบแทน สัญญาเงื่อนไข

Add Line : @CRLIFE หรือ คลิกที่รูปได้เลย