Happy Wealthy 90/15

สุดยอดประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ผลตอบแทนสูงและประกันลดหย่อยภาษี รวมในหนึ่งเดียว

Happy Wealthy 90/15 คืออะไร ?

หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ หรือชื่อแผนประกันต่างๆมากมาย ซึ่ง Happy Wealthy 90/15 คือหนึ่งในแผนประกันที่ดีที่สุดในตลาดประกันชีวิต ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงมากๆ เมื่อเทียบกับที่อื่นๆ ซึ่งให้การขายโดยบริษัท ชับป์ไลฟ์ประกันชีวิต ซึ่งคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี ซึ่งจะได้รับเงินผลตอบแทนคืนทุกปี ปีละ 2.25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำกับธนาคารในปัจจุบันทุกแห่งด้วยซ้ำ นอกจากนี้เมื่ออายุถึง 60 ปี เงินผลตอบแทนที่จะได้รับทุกปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย อีกทั้งยังครอบคลุมถึงภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งตั้งแต่ปีที่ 60 เป็นต้นไปจะได้รับเพิ่มขึ้นอีกปีละ 5% ของจำนวนเงินผลตอบแทนของปีก่อนหน้าขึ้นไปทุกปี จนถึงอายุ 89 ปี และเมื่ออายุครบ 90 ปี ครบสัญญาประกันชีวิตจะได้รับเงินคืนจำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งรวมแล้วได้รับผลตอบแทนกลับมารวมถึงกว่า 493% ซึ่งยังไม่รวมกับสิทธิ์ในการลดหย่อยภาษีสูงสุดอีก 100,000 บาทต่อปีอีกด้วย โดยในระหว่างระยะเวลาสัญญา ถ้าผู้เอาประกันเกิดเสียชีวิตก่อนอายุ 90 ปี บุคคลที่คุณรักก็ยังได้รับเงินก้อนถึง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย อีกทั้งตลอดระยะเวลาสัญญา ผู้เอาประกันยังสามารถที่จะเบิกเงินสดจากสัญญาเป็นเหมือน OD เพื่อนำไปใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินได้อีกด้วย

จะเห็นว่าแผนประกัน Happy Wealthy มีความคุ้มค่าและน่าสนใจอย่างมากเปรียบเทียบได้อย่างเครื่องผลิตเงิน ซึ่งเราลงทุนเพียง 15 ปี ก็สามารถผลิตเงินให้เรากลับคืนมาทุกๆปีและได้มากกว่าเงินลงทุนรวมเกือบ 500% ซึ่งถือว่าเป็นผลตอบแทนที่สูงอย่างมาก ซึ่งสูงยิ่งกว่าการฝากประจำกับธนาคารด้วยซ้ำ

โดยแผน Happy Wealthy 90/15 คือแผนประกันชีวิต ออมทรัพย์ ซึ่งให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี และชำระเบี้ยประกันเป็นระยะเวลา 15 ปี และสามารถซื้อประกันเสริมคุ้มครอง เช่นประกันสุขภาพทั้งผู้ป่วยใน IPD ผู้ป่วยนอก OPD, ประกันอุบัติเหตุ PA ได้

ตัวอย่างการออมเงินและการจ่ายผลตอบแทนของประกัน Happy Wealthy 90/15

ลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาท

ซื้อควบคู่กับประกันสุขบำนาญ 90/60 ลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 200,000 บาท ลดหย่อนภาษีรวมถึง 300,000 บาทต่อปี

หลักเกณฑ์การรับประกัน

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี
 • อายุที่รับประกันภัยตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 45 ปี

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา
1. รับเงินคืนรายปีจนถึงปีที่อายุ 60 ปี

 • ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงสิ้นปีที่อายุ 60 ปี รับเงินรายปี 2.25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. รับเงินคืนรายปี หลังอายุ 60 ปี

 • ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่มีอายุ 61 ปี รับเงินรายปี 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และเพิ่มขึ้นทุกปีๆ ละ 0.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 89 ปี

3. รับเงินครบสัญญา

 • รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 90 ปี

กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา
รับจำนวนที่มากกว่าระหว่าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติม

คลิกที่ Link ด้านล่าง เพื่อดูตัวอย่างแผนและความคุ้มครองของ Happy Wealthy 90/15 ของเพศชาย อายุ 30 ปี เก็บออมเบี้ยประกันเพียงเดือนละ 10,000 บาท

→Happy Wealthy ชาย อายุ 30 ปี← Download คลิก..ที่นี่

ประกัน Happy Wealthy 90/15 เหมาะกับใคร ?

Happy Wealthy 90/15 เหมาะกับผู้ที่มีรายได้สูงมากจนถึงปานกลาง ที่ต้องการความมั่นคงในอนาคต ในยามแก่เฒ่ายังมีเงินใช้ทุกเดือนสบายเหมือนสมัยวัยรุ่น

 • ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ กิจการที่มีรายได้สูงและต้องการที่จะออมเงินเพื่อความมั่นคงในอนาคต
 • Freelance พ่อค้า แม่ค้าทั้ง Offline และ Online รายได้สูงที่ต้องการความมั่นคงและสวัสดิการณ์ดังเช่นงานประจำในอนาคต
 • พ่อและแม่ที่มีลูกหลานเล็กๆที่ต้องการออมเงิน เก็บเงินให้แก่ลูกหลานอยู่แล้ว
 • ผู้ที่ต้องการออมเงิน เก็บเงินเป็นปกติที่ชอบฝากเงินกับธนาคารอยู่แล้ว แต่ต้องการดอกเบี้ย ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและดียิ่งกว่า

สนใจทำประกัน ติดต่อขอรับใบเสนอราคา

ติดต่อสอบถามข้อมูลประกัน

สอบถามเบี้ยประกันทุน ผลตอบแทน สัญญาเงื่อนไข

Add Line : @CHUBBLIFE หรือ คลิกที่รูปได้เลย

ติดต่อสนใจทำประกัน